خرید آسان
خرید آسان
در کمال آسایش
در کمال آسایش
رهپویان آرامش
رهپویان آرامش
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک
استخر زیتون
استخر زیتون
مدیریت مالی
مدیریت مالی
استخر آلیس
استخر آلیس
sharif
sharif

نکات اقتصادی

سیاست های متولی مآبانه دولت در صنعت، به همراه سیاست های پولی و تعیین نرخ بهره دستوری و رشد نقدینگی و سوق دادن این نقدینگی به سمت سرمایه گذاری های صنعتی مورد توجه دولت، بدون توجه به پیامد های بلند مدت و ریسک های احتمالی موضوعی است که در این یادداشت به آن پرداختم.
زمانی که دولت مردان برای خود کفایی در صنعت سیمان شروع به هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت این صنعت کردند و وام های سنگینی را با نرخ های ارزان در اختیار دست اندر کاران این صنعت قرار دادند. به فکر این نبودند که ممکن است مصرف کننده نهایی سیمان که همان مصرف کننده خانه باشد روزی چنین بازار مسکن را به رکودی دو ساله بکشاند. و وضعیت نا ارام کشور همسایه عراق هم امید به صادرات را چنین نا امید کند. شاید الان باید خوشحال بود که وضعیت سیاسی همسایه شرقی افغانسان پس از کش و قوس های فاروان آرام گرفت. اما آیا چنین تحولاتی در اقتصاد کاملا اتفاقی و غیر قابل پیش بینی هستند؟